top of page

Gizlilik Politikamız & Çerezler

Çiba Design ("Şirket”) olarak www.cibadesign.com ' u ("Site”) ziyaret eden kullanıcılarımızın/müşterilerimizin ("Veri Sahibi”) verilerini önemsiyoruz. Bu sebeple işbu Çerez Politikası aydınlatma metni, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) olmak üzere tabi olunan mevzuat uyarınca, Veri Sahibi’nin siteyi ziyaretlerinde hangi tür çerezlerin hangi amaçlarla kullanıldığının bilgilendirilmesi ve bu çerezlerin ayarlarının yapılması ile yönetimi ve silinmesine yönelik bilgilendirmenin yapılmasına ilişkindir.

 

Şirket olarak kullanmakta olduğumuz çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir veya yeni çerezler kullanmaya başlayabiliriz. Güncel bir çerez politikası tutmak ve buna ilişkin yapmış olduğumuz değişiklikleri yayınlamak kaydıyla işbu çerez politikasında yer alan düzenlemelerde değişiklik yapma hakkımızın saklı olduğunu bildiririz.

 

Çerez Nedir?

Çerezler, Site’yi ziyaret eden kullanıcılara daha iyi bir internet deneyimi sunabilmek, sitenin işlevselliğini sağlayabilmek ve kullanımı kişiselleştirmek adına kullanıcılarımızın tercih ve alışkanlıklarını tarayıcı üzerinde depolanmasını sağlayan küçük dosyalardır. Çerezler hem zamandan tasarruf edebilmek hem de daha kullanışlı bir internet deneyimi yaşatabilmek maksadıyla kullanılmaktadırlar.

 

Genel Olarak Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Çerezler süre bakımından Kalıcı ve Geçici Çerez olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici çerezler site ziyareti sırasında anlık olarak oluşan ve tarayıcı açık olduğu müddetçe kullanılan çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise internet sitesinin ziyareti sırasında oluşan ve kullanıcılar silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalan çerezleri ifade ederler. Web sitesi kullanımında kişiselleştirme amacıyla kaydetmiş olduğunuz bilgiler ve ayarlarınız kalıcı çerezler kapsamında tutulmaktadır.

 

Diğer yandan, alan adına (domain) göre çerezler ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

 

Zorunlu Çerezler: Web sitenin doğru biçimde çalışması için zorunlu olanlardır. Kimlik doğrulama, mevcut oturum ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

 

İşlevsellik İçin Gerekli Çerezler: Web siteyi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi hatırlanmasını sağlar.

 

Performans ve Analiz Çerezleri: Web sitenin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

 

Reklam ve Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler web sitesinde veya site haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

 

 

Gizlilik Politikamız

Müşterilerimizin verilerini önemsiyor, bu verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve sonrasında korunması için gerekli sistemsel tüm altyapıya sahip olduğumuzu beyan ediyoruz.

 

İşbu Çerez Politikası kapsamında, Veri Sahibi’nin verilerini KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi uyarınca "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak zorunlu olarak işliyoruz. Site’yi ziyaret eden Veri Sahibi’nin üyelik kaydının tutulması, kullanım tercihlerinin hatırlanması, alışveriş sepetinde ilgili ürünlerin tutulması gibi Site’nin etkin olarak kullanımı açısından sadece zorunlu olan çerezleri kullanmaktayız. Bu kullanım neticesi elde edilen verileri üçüncü kimselerle paylaşmamaktayız.

 

KVKK 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 

a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilme,

c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilme,

ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilme,

d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilme,

e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteyebilme,

g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilme,

ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilme hakkına sahipsiniz.

 

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak ister veya bir talepte bulunmak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Çerezlerin Yönetimi

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kaydedecek şekilde ön tanımlıdır. Bilgisayarınızda veya mobil cihazlarınız üzerinden siteye erişim sağladığınızda kaydedilecek çerezleri yönetmek veya kaydedilmiş çerezleri silmek için gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz sitedeki kişiselleştirme amacıyla oluşturulmuş tercihleriniz silinecektir. Ancak unutmamak gerekir ki zorunlu çerezlerin de dahil olarak tüm çerezlerin engellenmesi sitenin kullanımında sorunlara sebebiyet verebilecektir.

 

Kullanılan tarayıcıların çoğu aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme

 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme

 • Belli sitelerden çerezleri engelleme

 • Tüm çerezleri engelleme

 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

 


"Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver"

 

"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar"menüsünden yönetebilirsiniz.
 

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için ;

Apple Cihazlarda;

 • "Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil"adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz..

 • Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz.

 • Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;

·"Safari -> Ayarlar simgesi -> Özel -> Bitti"adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz.

 • "Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.

 Android Cihazlarda;

 • "Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezlerinizi temizleyebilirsiniz.

 • "Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Gizlilik Politikamız

Mesafeli Satış Sözleşmesi 

1.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ("Sözleşme”) konusu, bir tarafta www.cibadesign.com/ www.cibadesign.com internet sitelerinden ürün/ürünler satın alan kişi ("ALICI”) ile diğer tarafta işbu internet sitesinden verilen siparişin tedarik ve tesliminden sorumlu Sarıyer / İstanbul” adresinde faaliyet gösteren 1280426694 vergi numaralı Çiba Design ("SATICI") arasındaki hak ve yükümlülüklerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca düzenlenmesinden ibarettir.

Bundan böyle ALICI ve SATICI her biri ayrı ayrı"Taraf”, birlikte"Taraflar”olarak anılacaktır.

2.SATICI BİLGİLERİ

Unvanı:Ömer Faruk Baba 

Marka: Çiba Design
Adresi: Kireçburnu mah Beyaz Lale sok No:7 /8 . Sarıyer İstanbul 
 

3. ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı : 
Adresi:
Telefon:
E-mail:
Tc No:

4.SİPARİŞE KONU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE SATIŞ BİLGİLERİ

Tarih :{_tarih_}

{_urunbilgileri_}

Kargo Tutarı : {_kargo_}

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli: {_odemesekli_}
Teslimat adresi: {_teslimatadresi_}
{_odemetablosu_}

5.CAYMA HAKKI

5.1.ALICI, mal satışına ilişkin işbu Sözleşme’de ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar kanuni istisnalar hariç olmak üzere SATICI’ya aittir.

5.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde, SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile SATICI’nın 2. maddede belirtilen ilgili adreslerine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

5.3.Cayma hakkının kullanılması halinde,

a. ALICI dışındaki 3. kişilere veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası,(iade edilmek istenen ürünün faturası tüzel kişi/tacir adına kesilmiş ise iade edilirken tüzel kişinin/tacirin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişi/tacir adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b. İade formu (bkz. Ek-1); ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte kendisine iletilen iade formunu doldurması ve ürünü iade formuyla birlikte kargo/nakliyat şirketine teslim etmesi gerekmektedir. ALICI’nın iade formu dışında da cayma beyanında bulunma hakkı saklıdır.

c. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.4.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde varsa malın ALICI’ya teslim masrafları dahil tahsil edilen toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunulmazsa, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya kendisine ilk teslimatı gerçekleştiren kargo/nakliyat şirketi vasıtasıyla geri göndermek zorundadır.

5.5.ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ürünün zayii olduğu hallerde cayma hakkı kullanılamaz.

5.6.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5.7.ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (5.7 i),

c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

ç)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

ğ)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,

h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

ı) Satıcı fiyat, indirim hatası oluşmuş ise veya teknik operasyonel bir hata gerçekleşmiş ise siparişi iptal etme hakkında sahiptir.

i) Firmaya / Kişiye özel üretilen özel ölçülü ve/veya baskılı ürünler üretime başlandıktan sonra iptali yapılamaz. Üretim hatası olmadıkça özel siparişler iade edilemez.

5.8. Kargo bedava kampanyası ürün satışları için geçerlidir. Değişim veya herhangi bir sebepten kargonun ikinci kez gönderilmesi durumunda kargo ücreti ALICI'ya aittir. Ücretsiz kargo ilgili siparişin ilk gönderimi için geçerlidir.

a) SATICI'nın hatalı veya eksik ürün gönderimi nedeniyle ikinci kez kargo yapması durumunda kargo ücretsiz olarak gönderilecektir.

b) İade yada değişim için gönderilen ürünün hasar görmeden gönderilmesi ALICI'nın sorumluluğunda olduğundan özenli paketleme yapılması gerekmektedir.

c) İade yada değişim için geri gönderilen ürünlerin kabul edilip yeniden gönderim veya ücret iadesi yapılabilmesi için ürünün yeniden satılabilirliğinin bozulmamış ve zarar görmemiş olması gerekmektedir.

d) İade yada değişim için gönderilen ürünün hasar görmesi durumunda ALICI tazmin işlemlerini kargo firmasından gerçekleştirmelidir.

e) İadenin kabul edilebilmesi için ürünün tamamının gönderilmesi gerekmektedir. Eksik adetli gönderilerde iade kabul edilememektedir.

f) Birden fazla çeşitte ürün alınması durumunda iade edilecek olan ürünün tam adetli olarak gönderilmesi halinde kısmi iade yapılabilmektedir.

g) Yeniden satılabilirliği bozulmuş, zarar görmüş ve/veya eksik adetli yapılan iade gönderileri depo tarafından teslim alınsa dahi kontroller sonrasında ALICI'ya iade edilecektir. Bu iade için ALICI'nın anlaşmalı kargosu var ise anlaşmalı kargosu ile karşı ödemeli, anlaşmalı kargosu yoksa yada bildirilmediyse SATICI'nın anlaşmalı kargosu ile karşı ödemeli olarak gönderilecektir.

6.TESLİMAT

6.1.SATICI satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği nakliye ücreti dahil kampanyaların sonucuna bağlı olarak, ürünleri göndermek üzere kullanacağı kargo ve/veya nakliye firmalarını kendisi belirlemekte ve ALICI’ya bu firmalarla gönderileri gerçekleştirmektedir. ALICI, SATICI’nın seçtiğinden farklı kargo firmasını tercih edebilir, ancak bu durumda oluşacak ilave gönderi bedeli nakten ve defaten SATICI’ya ödemek durumundadır.

6.2.Sipariş tüketicinin kendisinin seçtiği SATICI ile anlaşmalı kargo/nakliyat şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. SATICI, siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün çerisinde sipariş konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına, Havale/EFT yolu ile gerçekleştirilen satışlarda siparişin SATICI’ya ulaştığı tarih, ödemenin yapıldığı tarih olarak esas alınacaktır.

6.3.SATICI sipariş edilen ürünleri tedarik edememesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, başka bir malı tedarik edebilir. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptal edilir ve ödemeye ilişkin iade gerçekleştirilir.

6.4.Olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, sokağa çıkma kısıtlaması gibi) söz konusu ise SATICI, ürünün 30 (otuz) günlük yasal süre zarfında teslim edilememesi ile ilgili olarak ALICI ile irtibata geçerek haberdar eder. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

6.5.Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bulunmaması veya adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. ALICI adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo/nakliyat firması ile irtibata geçip siparişin sevkiyatını takip etmek ve düzenlemek sorumluluğundadır.

6.6.ALICI, teslim almış olduğu ürünlere ilişkin ilgili kişinin açık rızasının alınması şartıyla, ilgili ürünlerin ev veya mekanlardaki fotoğraflarının çekilip, SATICI’nın belirleyeceği internet ortamında ve sosyal medya mecralarında paylaşımına izin verebilir.

6.7.SATICI fiyat ve indirim hatası oluşmuş ise veya teknik operasyonel bir hata gerçekleşmiş ise siparişi iptal etme hakkında sahiptir. Bu durumda teslimat gerçekleşmeden ücret iadesi yapmak satıcının sorumluluğundadır.

 

7.GENEL HÜKÜMLER

7.1.Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir.

7.2.ALICI, ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe üretimden veya kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.3.ALICI, teslim almış olduğu üründe herhangi bir ayıba ilişkin tutanak tutturmadığı durumlarda malı her türlü ayıptan ari olarak almış olduğunu kabul eder. Üründe bulunan gizli ayıp hali ayrık olmak üzere sonradan ayıba ilişkin itirazda bulunamaz.

7.4.ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

7.5.Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ürün en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

7.6.SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir malı tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

7.7.ALICI, SATICI tarafından sunulan ürün/ürünlere ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, cayma hakkı, iade ve teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşme’de yer alan her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

8.ŞİKAYETLER/TALEPLER ve YETKİLİ MAHKEME

ALICI, şikâyet ve talepleri konusunda öncelikle 2. maddede yer alan adres ve iletişim kanallarından SATICI ile doğrudan irtibata geçebilir.

Ayrıca ALICI, söz konusu talep ve şikayetlerini, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine yapabilir.

İşbu Sözleşme hükümleri dahilinde Taraflar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlık veya ihtilaflar halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

9.AYRILABİLİRLİK

Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflar bu hükümleri benzeri fakat uygulanabilir bir hükümle değiştirecek, Sözleşme’nin varlığının bütünlüğü bozulmaksızın devam etmesini temin edecektir.

 

10.YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme "ALICI" tarafından gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra okunmuş içeriği tüm bilgiler ve koşullar kabul edilmiştir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları


CAYMA HAKKI NASIL KULLANILIR?

1.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar kanuni istisnalar hariç olmak üzere SATICI’ya aittir.

1.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya unipak.com.tr web sitesi üzerinden cayma hakkı / iptal formunun doldurarak, iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile SATICI’nın 2. maddede belirtilen ilgili adreslerine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

1.3. Cayma hakkının kullanılması halinde,

 1. Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası,

 1. İade formu veya cayma beyanı,

 1. İade edilecek ürünün eksiksiz ve hasarsız hali

mesafeli satış sözleşmesinde detaylandırılan usulde ALICI tarafından SATICI’ya teslim edilmelidir.

1.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde, varsa malın ALICI’ya teslim masrafları dahil tahsil edilen toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunulmazsa, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya kendisine ilk teslimatı gerçekleştiren kargo/nakliyat şirketi vasıtasıyla geri göndermek zorundadır. ALICI’nın, SATICI’Nın yazılı onayı olmadan, ürünü farklı bir kargo/nakliyat firması ile göndermesi durumunda, SATICI oluşan nakliye bedelini ALICI’dan tahsil edecektir.

1.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ürünün zayii olduğu hallerde cayma hakkı kullanılamaz.

1.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir ve ALICI’dan tahsil edilir.

1.7. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (1.7. i),

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

ı) Satıcı fiyat, indirim hatası oluşmuş ise veya teknik operasyonel bir hata gerçekleşmiş ise siparişi iptal etme hakkında sahiptir.

i) Firmaya / Kişiye özel üretilen özel ölçülü ve/veya baskılı ürünler üretime başlandıktan sonra iptali yapılamaz. Üretim hatası olmadıkça özel siparişler iade edilemez.

j) Fırsat ürünü olarak satışta olan ürünlerde üretim, saklama, depolama kaynaklı sorunlar oluşabilmektedir. Bu gibi durumlarda satıcı siparişi iptal edebilir ve en geç 7 gün içerisinde ücret iadesini gerçekleştirir.

1.8. Kargo bedava kampanyası ürün satışları için geçerlidir. İade ve değişim durumlarında kargo ücreti müşteriye aittir.

a) İade yada değişim için gönderilen ürünün hasar görmeden gönderilmesi müşterinin sorumluluğunda olduğundan özenli paketleme yapılması gerekmektedir.

b) İade yada değişim için geri gönderilen ürünlerin kabul edilip ücret iadesi yapılabilmesi için ürünün yeniden satılabilirliğinin bozulmamış ve zarar görmemiş olması gerekmektedir.

c) İade yada değişim için gönderilen ürünün hasar görmesi durumunda müşteri tazmin işlemlerini kargo firmasından gerçekleştirmelidir.

Teslimat Ve İade
bottom of page